Privacy policy

Van wie is Participatiekaart:

Participatiekaart is een product van PLANTERRA en Cell[0]. Op het platform komen wensen/idee├źn en plannen van bewoners en gemeente samen. Ook zijn de werkzaamheden buiten op straat op Participatiekaart te vinden. De communicatie vindt vooral plaats op wijkniveau.

Welke gegevens bewaart Participatiekaart?

Gegevens die u invult op het platform

Om het contact tussen de gemeente en bewoners mogelijk te maken, bewaart Participatiekaart de naam en het e-mailadres van haar gebruikers. Participatiekaart koppelt alle gebruikers aan de wijk waarin zij wonen. Dat is nodig omdat projecten en wijkbudgetten per wijk worden ingedeeld. Tijdens dit koppelen wordt er gevraagd naar uw postcode. Deze postcode wordt niet opgeslagen, maar alleen gebruikt om de juiste wijk te vinden.
Naast uw persoonlijke gegevens, houdt Participatiekaart een koppeling bij tussen uw account en alle projecten en berichten die u op het platform plaatst. Ook alle projecten die u liket, volgt, waar u aan deelneemt of waar u op een andere manier aan bijdraagt, worden aan uw account gekoppeld.

Data over het gebruik van het platform

Om te kunnen zien wat het effect is van bepaalde veranderingen in het platform en communicatie rondom het platform, wordt er gebruik gemaakt van Google Analytics. Hierdoor kunnen wij in de toekomst het platform en de communicatie verbeteren. Voordat gegevens door Google Analytics worden opgeslagen, worden zij volledig geanonimiseerd en zijn deze niet meer te verbinden aan specifieke gebruikers.

Wie kunnen er bij mijn gegevens?

De naam die u opgeeft bij het aanmaken van uw account is voor alle bezoekers van het platform te zien bij projecten die u heeft aangemaakt of berichten die u heeft geplaatst. De contactgegevens die u op Participatiekaart invult, zijn alleen in te zien door de beheerders van het platform. De gegevens worden niet verkocht of op een andere manier beschikbaar gesteld aan andere instanties. Beheerders kunnen uw e-mailadres opvragen om contact op te kunnen nemen over projecten of wensen op het platform. Zodra u actief deelneemt aan een wens of project, of aangeeft dat u een bijdrage wilt leveren, kunnen de projectbeheerders uw naam zien en uw e-mailadres opvragen om contact op te nemen over uw bijdrage. In alle gevallen wordt bijgehouden wanneer een beheerder dit doet.

De gegevens over het gebruik worden in interne rapportages gebruikt en voor marketingdoeleinden.

Hoe zit het met cookies?

Wij slaan enkel functionele cookies op, die de werking van het platform mogelijk maken. Zulke cookies maken bijvoorbeeld mogelijk dat u ingelogd blijft terwijl u van pagina naar pagina gaat. Omdat we alleen met functionele cookies werken, bevat het Participatiekaart platform geen cookiemeldingen.

Op andere sites worden er vaak ook cookies opgeslagen die bijvoorbeeld bijhouden welke producten u in een webwinkel heeft bekeken om hier later advertenties van te kunnen weergeven. Voor dit soort cookies is wel een cookiemelding verplicht. Hier maken wij binnen Participatiekaart geen gebruik van.

Wat zijn mijn rechten over mijn gegevens?

U heeft als Europees burger een aantal rechten als het gaat om de persoonsgegevens die Participatiekaart van u bewaart:

  • Het recht op inzage: U heeft het recht om in te zien welke persoonsgegevens Participatiekaart van u bewaart. Deze gegevens kunt u inzien via het account menu.
  • Het recht op rectificatie: U heeft het recht om de persoonsgegevens die Participatiekaart van u bewaart aan te passen. Dit kunt u doen door middel van het account menu
  • Het recht om vergeten te worden: U heeft het recht om de persoonsgegevens die Participatiekaart van u bewaart in te trekken. Dit doet u door uw account op te zeggen in het account menu.
Mocht u zich op een van deze rechten willen beroepen en hier niet de genoemde mogelijkheden binnen het platform voor willen of kunnen gebruiken, dan kunt u altijd contact opnemen met de beheerders van het platform. Zij zijn wettelijk verplicht om binnen 4 weken op uw verzoek schriftelijk of per e-mail te reageren.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Gegevens die u invult op het platform

Zodra u ervoor kiest om uw account op te zeggen, worden uw persoonsgegevens uit het systeem verwijderd. Om bij storingen een eerdere versie terug te zetten worden er backups bijgehouden. Binnen deze backups zijn uw gegevens na het verwijderen of wijzigen nog enige tijd terug te vinden. Deze backups worden maximaal 2 maanden bewaard. Hierna zijn uw gegevens dus echt weg en kunnen deze niet meer worden teruggevonden.
Afbeeldingen die u naar het systeem uploadt en vervolgens verwijdert, worden eens in de week verwijderd.

De koppelingen die tijdens het gebruik zijn opgeslagen tussen uw account en projecten worden wel bewaard. Dit omdat er aan deze projecten ook door andere bewoners wordt meegedaan en op wordt gereageerd. Uw naam wordt bij deze berichten en projecten wel verwijderd en is na het opzeggen van uw account niet meer aan uw persoon te koppelen.

Data over het gebruik van het platform

De geanonimiseerde gegevens over het gebruik van het platform worden na 26 maanden automatisch verwijderd.

Wat als ik het hier niet mee eens ben?

Als u het niet eens bent met de manier waarop er binnen het platform omgegaan wordt met persoonsgegevens, dan kunt u daar altijd contact over opnemen. Daarnaast heeft u het recht om hier een klacht over in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Mocht u vragen hebben over uw privacy op het Participatiekaart platform of wilt u zich op een van uw rechten beroepen, dan kunt u contact opnemen met een van de volgende personen.

PLANTERRA
033-4321212
Hamersveldseweg 53
3833GL Leusden

Cell[0]
privacy-vragen@cell-0.com
Klokgebouw 112
5617AB Eindhoven