Aangepaste schoonmaakactie Noordgeest op zaterdag 20 maart a.s.

De wijkcommissie Noordgeest organiseert op zaterdagochtend 20 maart a.s. een schoonmaakactie, die aangepast is aan de Coronaregels.
Plaats:                De actie wordt gehouden vanaf Korenberg 90, de 
                           Emmauskerk.
Tijd:                     De startperiode loopt van 9:30 uur tot 10:30 uur. We       
                            verzamelen zwerfafval gedurende een uur en komen
                            terug op de sartplaats.
Materiaal:            Hesjes, handschoenen grijpers en zakken ontvangt u bij
                            de start. U krijgt een flesje water mee.                         

Deelname:           Er is ruimte voor maximaal twintig deelnemers.              
                            Kinderen lopen mee onder begeleiding van een
                            volwassene.
Aanmelding:        Aanmelden kan via: wijkcommissienoordgeest@ziggo.nl
                            U ontvangt na aanmelding een bevestiging, uw
                            starttijd en een overzicht van de Coronaregels.
Er is bij de gemeente toestemming verkregen om de actie onder deze condities te houden.