Herstel vlindertuin langs Prebendepad

 Doelgebied is het gerooide stuk grond naast de wadi die in 2020 is aangelegd tussen het Prebendepad, de Griekenlandstraat en het Lambertijnenpad (fietspad) in de wijk Noordgeest/Meilust-Noord te Bergen op Zoom. Coördinaten: 51° 30′ 31.73″ N, 04° 17′ 20.31″ N. Het was voorheen bedoeld als vlindertuin naast het speeltuintje.

Op dit stukje grond stonden voorheen naast enkele hemelbomen en een es (Fraxinus excelsior) ook enkele sierheesters, waaronder sering (Syringa vulgaris). nu staat alleen de es er nog. Een lapje grond wat, hoe weinig opvallend ook, werd bezocht door verschillende insecten als zweefvliegen, bijen en vlinders. Met het rooien van dit lapje grond is dus ook deze biodiversiteit haag verloren gegaan en is er van dit insectenleven geen sprake meer. Een verandering als deze is in een tijd waarin biodiversiteit herstel steeds urgenter wordt niet wenselijk.

Mijn wens

Om een aanzet tot vernieuwing te geven heb ik er een stek van de vlinderboom (Buddleja davidii) geplant. Dit is wel een gedomesticeerde exoot, maar komt vaak verwilderd voor en werkt als een echte vlinder magneet.

Mijn wens is dat dit gerooide lapje grond weer een bloeiend stukje natuur in de wijk wordt en daarbij de verbindingsfunctie tussen andere stukjes natuur in de wijk versterkt. Dit kan het best worden bereikt met de aanplant van inheemse heesters en het zaaien van bloemen die aantrekkelijk zijn voor insecten als wilde bijen, zweefvliegen en vlinders. 

Welke beplanting?

Het toepassen van besdragende heesters als Gewone zuurbes (Berberis thunbergii), Wilde liguster (Ligustrum vulgare), Egelantier (Rosa rubiginosa) en de Gelderse roos (Viburnum opulus) zal naast een diversiteit aan insecten ook vogels aantrekken om de bessen te eten en broedplaatsen te bezetten. dat geldt ook voor de Veldesdoorn (Acer campestre), waarvan de zaden in de herfst gegeten worden door vogels.

Hoe te verkrijgen?

Via het project ‘Natuur in de Wijk’* van de provincie Noord-Brabant kunnen gemeenten zich aansluiten voor subsidie en het verstrekken van gratis planten voor verbetering van de biodiversiteit in de wijk.
( https://www.natuurindewijk.nl/ )
De genoemde planten zijn ook via dit project verkrijgbaar middels zgn ‘pakketten’. Dit kan door particulieren (pakket 2,3 en 4) worden aangesproken om hun tuin te verbeteren (Al is dat voor de kleine achtertuintjes in ons wijkdeel wat lastig). Voor ideeën voor openbare grond is pakket 1 bestemd, maar daarin worden pluktuin, bloementuin en geveltuin genoemd met de aantekening dat dit in overleg mogelijk gemaakt kan worden.

Mijn voorstel is om voor het betreffende lapje grond de heesters uit pakketten 3/4 in te zetten, omdat daarvoor in onze ‘postzegeltuintjes’ te weinig ruimte is.

Update:
* Woensdag 28 april 2021 contact gehad met een contactpersoon van ‘Team Natuur in de Wijk’, provincie Noord-Brabant. Uit de summiere informatie kwam niet veel meer naar voren dan dat voor Bergen op Zoom het project zou zijn afgerond. De vraag is dan wat er specifiek met de subsidie is gedaan. Hierover bleef het antwoord vaag.
Er zal verder gezocht worden naar mogelijkheden om het project te realiseren, Hiervoor zullen nadere updates volgen in het reactie platform 'Bespreek dit initiatief met alle deelnemers'.

 

Foto's: (Hans Zoeter)

1. Een zweefvlieg met de naam Stadsreus (hoe toepasselijk voor BoZ) foto ter plaatse gemaakt in juli 2017 op de bloeiende sering.

2. Huidige situatie gezien vanaf Prebendepad.

3. Huidige situatie gezien vanaf Lambertijnenpad.

4. Huidige situatie gezien vanaf Griekenlandstraat.