Schoon wonen aan de Zoom

Beide taluds aan de Zoom (noord- en zuidzijde) tussen Zoombrug en Zoomdam krijgen een grote schoonmaakbeurt in het vroege voorjaar.