Thema-avond "Klimaat Dichtbij Huis", op 10 maart in de Pomonaschool om 20.00 uur, inloop om 19.30 uur. Wat kan je in en om het huis doen als aanpassing aan de klimaatverandering?

“Klimaat Dichtbij Huis”, thema-avond op 10 maart a.s. 

De wijkcommissies Tuinwijk en Noordgeest organiseren in samenwerking met de gemeente een thema-avond in de Pomonaschool. 

 

Heeft u het de afgelopen zomer af en toe thuis zo heet gehad, dat het nauwelijks viel uit te houden? 

Heeft u weleens meegemaakt, dat het zo hard en lang regende dat de putdeksels voor de waterafvoer in de straat omhoogkwamen? Heeft het hemelwater weleens in uw huis of garage gestaan? Heeft u dan de vragen voelen opkomen: “Wat kan de gemeente doen?  Wat kan ik als bewoner doen om de kans op wateroverlast in mijn straat en woning te verminderen en mijn huis en tuin beter bestand te maken tegen langdurige droogte en hitte? Heb ik iets aan een groene tuin? 

 

Dan zouden we u van harte willen uitnodigen voor de thema-avond “klimaat dichtbij huis” op dinsdagavond 10 maart aanstaande om 19:30 uur (inloop) in de Pomonaschool voor een programma waarin de thema’s klimaatverandering en klimaataanpassing aan de orde komen.  

De informatie over het programma zal nog gegeven worden in de Bode, flyers, website en op ons mededelingenbord, dat gerealiseerd zal worden bij de supermarkt Dirk van den Broek. 

We willen het in de voordrachten en discussies vooral concreet en dicht bij huis houden!

De bedoeling is naast hanteerbare informatie ook praktische handreikingen te geven. 

Naast het bijpraten over deze onderwerpen is er ook gelegenheid tot discussie. De avond zal ook het startpunt zijn voor vervolgacties. Zo zal er in samenwerking met de organisatie “Steenbreek” een actiedag komen, met het motto: “Tegel eruit en plant erin”. We hopen op uw komst.